Atölyeler

ATÖLYELER

Gençlerimizin çağın ihtiyaçları doğrultusunda yetişmeleri için okul ve eğitim merkezlerinde teknolojik anlamda donanımlı atölyeler tasarlamak ve kurmak.

 

Atölye tasarımlarımızı en temel düzeyden sağlam adımlar atarak çıkartıyoruz. Eskizlerle alternatifler sunmak, fikir haritaları oluşturmak, bilgisayar modelleri üzerinden revizyonlar yapmak gibi temel süreçleri takip ederek müşterilerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz.

 

Şirketimizin genç ve aktif kadrosunun tasarım ve üretim konularındaki birikimlerini eğitim yuvalarının çatıları altında şekillendirmek, KPM ve eğitim kurumları işbirliği ile şekillendireceğimiz atölyelerde çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini geliştirmek, zihinlerine yaratıcılık tohumları ekmek ve güzel yarınlar inşa etmek temel amacımızdır.

Süreçler

İlk Fikirden Son Fikire Yolculuk

Fikir Geliştirme Atölyeleri

Fikir geliştirme süreçleri için konfor ortamları

El Çizimi ve Geleneksel Tasarım Atölyeleri

Fikirlerin ellerle işlenerek hayata geçmeye başladıkları mekanlar

Bilgisayar Destekli Tasarım Atölyeleri

Fikirlerin sanal ortamlarda somutlaştığı ortamlar

Teknik İşlem Atölyeleri

Fikirlerin somut form kazandıkları ortamlar

Ağır Üretim Atölyeleri

Somut formların üretildiği ortamlar

Robotik ve Elektronik Atölyeler

Ürünlerin fonskiyonlarının derinleştiği mekanlar

Bilgi Alın

KPM İletişim