3 Boyutlu Baskı Nedir?


21 Yüzyıl’da çok şey değişti, gelişti. Toplumların yapısı, Ekonomik anlayış, yönetim şekilleri ve teknoloji değişti, gelişti. Her anlamda yaşanan bu değişimler çok yönlü sonuçlar doğurdu. Teknolojide yaşanan gelişmeler ile ürünlerde ve üretim metotlarında, anlayışında çığır açıldı. Özellikle son yıllarda yaşanan farklılaşma düşüncesi ile iletişim sektöründe yaşanan değişim ve gelişim birçok alanda kült olan yöntemlerin vazgeçilmez olmadığını gösterdi. 20. Yüzyılı sonlarına doğru başlayan katmanlı imalat devrimi ile üretim anlayışında kalıplaşmış olan fikirlerin inovatif düşünceler ile geliştirilebileceği görüldü.

Peki bu değişimler neden gerçekleşiyor?
Değişim, mevcut denge durumundan yeni bir denge durumuna geçiştir. Değişim için gereken şey mevcut durumdan rahatsız olmak ve devrimsel stratejilerle yeniliklere kapı aralama arzusudur. Katmanlı imalatın doğuşu da böyle başladı. Daha hafif, farklı anatomilerde, bir bütün olarak üretimi zor parçaları üretmek.

Başlarda adeta bir pilot uygulama olarak başlayan bu yöntem zaman ilerledikçe tüm dünyada büyük yankı ve ilgi uyandırdı. Değişim gereksinimi hissedenler bu alanda büyük çalışmalara girişti. Değişimin hissedilmesindeki etkenleri şu şekilde ifade edebiliriz.

Analiz yapma, tasarım döngüsünü belirleme ve karmaşık parçaları üretme süreçlerinin kısaltma, yeni, geleneksel yöntemlerle yapımı mümkün olmayan, kompleks parçaları basma, ekstra araç ve ekipmanlara ihtiyaç duymadan üretme, karmaşık veya multifonksiyonel imalatların yapmını kolaylaştırma, enerji tasarrufu sağlama, hammadde giderini azaltma arzusu başlıca etkenlerdir diyebiliriz. Bu ifade ettiklerimiz aslında 3 boyutlu baskının avantajlarınında bir bölümüdür.

Peki Nasıl Üretiliyor?
Düşünülen bir parçayı bilgisayar ortamında modelleyerek, kısa bir süre içinde elle tutulabilir somut nesnelere dönüştüren makinelere 3 boyutlu yazıcı diyoruz. Burada düşünülen parça kompleks geometrili olsa dahi yekpare bir şekilde katman katman eklenerek üretilmesine 3 boyutlu baskı diyoruz.

Katmanlı imalatın en farklı özelliği de makinayı alırken alıcı iken aldıktan sonra üretici konumuna geçmeniz olsa gerek. Alacağınız basit bir eğitim ile istediğiniz parçaları, ürünleri üretebilir konuma gelebileceksiniz ve tasarım özgürlüğüne sahip olacaksınız.

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir